Chuyên mục: Tin tức

hạ nhiệt sốt đất

Nhà nước cần “can thiệp” để hạ nhiệt sốt đất

Hiện nay, nhiều tỉnh thành cả nước đã được Chính phủ quyết định tạm dừng chuyển nhượng, tách thửa đất nông nghiệp, chuyển mục đích sử dụng đất… nhằm hạ nhiệt các cơn sốt giá đất với mức tăng phi mã. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, để hạ sốt, nhà nước phải vào […]

Giá đất thay đổi

Giá đất thay đổi nhiều là do nhu cầu thực

Theo thống kê, thì tăng giá của BĐS liền thổ thời gian vừa qua dù không loại trừ yếu tố thổi giá, bơm giá của thành phần môi giới thứ cấp nhưng nguyên nhân lớn nhất vẫn là xuất phát từ nhu cầu mua thật, đầu tư thật của người dân trong bối cảnh hiện […]